Levensovertuiging

De mens is van oorsprong een geestelijk wezen en heeft een geestelijk lichaam dat hier op aarde eveneens een stoffelijk lichaam heeft aangenomen om in deze wereld te kunnen leven en ervaringen op te kunnen doen. Bij aanvang van het leven op aarde , de incarnatie, wordt een gedeelte van het bewustzijn van het individu versluierd om zo optimaal mogelijk de uitdagingen van dit aardse leven het hoofd te kunnen bieden om zodoende de (zichzelf) gestelde levensopdracht (karma) te kunnen uitvoeren. Het uiteindelijke doel is terug te keren naar de Bron van Alles wat is ; God, de Albron, de Bron van Energie, de Schepper, de Bron van alle Leven, het Licht…………………de Universele Liefde. De blauwdruk van dit geestelijk wezen, de Ziel, verlaat na de dood van het stoffelijk lichaam de aardse werkelijkheid om terug te keren naar de werkelijkheid, van vóór de Incarnatie. Tussen deze verschillende leefwerelden bestaat een voortdurende wisselwerking, bewust en onbewust. Ieder mens wordt tijdens zijn aardse leven beïnvloed door zijn Hogere Zelf ( zijn onbewuste) en begeleid door wezens, (bescherm)engelen, dienende geesten, en helpers……………uit een andere leefwereld. Het punt van evolutie (groei) van de Ziel bepaalt de mate waarin men zich bewust kan zijn van de verschillende leefwerelden. De individuele bewustwording van de mens, van zijn volledige identiteit, is niet alleen van grote invloed op de kwaliteit van zijn persoonlijk leven, maar is evenzeer van invloed op de mensheid als geheel. De kennis van genoemde werkelijkheid over de grenzen van de dood heen wordt verkregen uit feiten die zich in de vorm van paranormale verschijnselen aan ons voordoen. Dit kan zowel communicatie met ons hogere bewustzijn zijn, alsook met niet in de stof verkerende geesten (overledenen). Het initiatief tot het leggen van contact en de wijze waarop het tot stand komt, wordt bepaald door de onstoffelijke wereld. Het Spiritualisme kent een volledige vrijheid van Levensovertuiging.