Info over de Agenda en entree

Harmonia-Arnhem streeft naar een gevarieerd programma. Er zijn avonden met mediums die contacten leggen met onze dierbaren in de Spirituele wereld of boodschappen doorgeven die over jezelf gaan. We hebben ook ontwikkelavonden/cursussen om je eigen intuïtieve en mediamieke kanten te ontdekken en te ontwikkelen. Er zijn ook thema avonden waarin we ons verdiepen in een specifiek onderwerp op spiritueel of spiritueel gerelateerd gebied. En tot slot niet te vergeten de speciale Kerstavond. Onze bijeenkomsten kennen openbare bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn maar ook besloten bijeenkomsten die alleen voor leden toegankelijk zijn. Dit staat in de agenda aangegeven.Alle avonden houden we in de Elleboog in Velp.

De aanvang is 20:00 en de zaal gaat open om 19:30. Zorg dat u op tijd bent. De deur sluit stipt om 20.00u !

Tenzij anders aangegeven is de entree is per 1-1-2024 voor niet leden €10,00, voor leden en kandidaat leden €5,00

Naar de agenda