Logo Harmonia

Zoals u weet, is een embleem een zinnebeeldige uitbeelding van iets geestelijks. Niet alleen de vorm van het embleem is belangrijk, maar ook de kleuren vervullen daarbij een functie. Zo ook bij ons embleem, waarin allereerst de beide driehoeken opvallen.


De driehoeken

De onderste driehoek - roodbruin van kleur, naar boven wit wordend - stelt de stoffelijke wereld voor, terwijl de bovenste - geheel wit - de geestelijke wereld uitbeeldt. De punten van de beide driehoeken gaan door elkaar heen, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht, dat de beide werelden in elkaar doordringen en elkaars invloed ondergaan; dat er mensen zijn, die bewust in twee werelden leven. Daartoe dient de roodbruine "aardse" kleur zich dan wel in de "geestelijke" kleur wit te wijzigen. Hiermee wordt de reinheid tot uitdrukking gebracht: een reinheid waartoe de aardse mens, via de opgaande zijden van de onderste driehoek, kan stijgen.

De vorm van de voorstelling

De bases van de beide driehoeken liggen namelijk tegenover elkaar: de aardse driehoek vindt zijn grondvlak onderin, terwijl de geestelijke driehoek zijn grootste steunpunt (basis) juist bovenin heeft.

De mens begint altijd in de onderste driehoek en kan door ontwikkeling stijgen naar de bovenste. Via een versmalling van het aardse bereikt men de geestelijk driehoek, die op zijn beurt - bij een stijgende beweging - uitgroeit tot een brede, geestelijke basis.

Ankh symbool

Achter de hierboven besproken zinnebeelden zien we het Ankh symbool een Oud-Egyptisch symbool en tevens een teken van opstanding van de geest na de aardse dood. Het is een verbinding met de Hoogste Macht. Het Ankh is goudkleurig en zendt naar alle kanten stralen uit.

De ring

De beide driehoeken en het Ankh symbool worden door een ring omsloten. Deze gaat door de driehoeken en is lichtblauw van kleur. De ring is het symbool van Gods liefde, die alles - de stoffelijke en de geestelijke wereld - omvat.

Wereldruimte

Het geheel is geplaatst op een donkerblauwe ondergrond. Deze kleur doet ons aan de wereldruimte denken, zoals die op een heldere nacht voor ons zichtbaar is.

"HARMONIA" sinds 27 december 1888