Onze overtuiging

De Arnhemse vereniging van spiritualisten "Harmonia" heeft de overtuiging dat het leven niet ophoudt bij de dood.
Vanuit deze spiritualistische grondgedachte wordt het leven beleefd en bestaat er interesse voor alles wat te maken heeft met die "andere wereld" en de contacten die daaruit (kunnen) voortkomen.
Alle paranormale verschijnselen liggen daarom in de interessesfeer van de spiritualist, die in dit aardse leven zal proberen daar zoveel mogelijk kennis over op te doen. Hierdoor ontstaat een levensbeschouwing, waarin men tot een harmonieuzere relatie met zichzelf en de totale wereld om zich heen komt. De Nederlandse vereniging is opgericht op 27 december 1888 door de heren F.W.H. van Straaten, P.A.J. Nepveu en J.S. Göbel.
Informatie over de aangesloten afdelingen van Harmonia-Nederland bij u in de buurt kunt u onder andere vinden bij kennisbank en afdelingen. Daarnaast adviseren wij u deze site volledig te bekijken, want deze bevat veel waardevolle informatie met het doel u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven, van wie de Nederlandse vereniging van spiritualisten “Harmonia” is en wat wij doen. Voor vragen of meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met ons via e-mail