Proclamatie

Wij zijn overtuigd van de Grote Geest van Liefde en Waarheid, de Bron van alle Licht en Leven.
Die het Al bezielt en door wie wij, mens en geest, leven en zijn.

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood, in welk leven wij aankomen zoals wij zijn, met al onze deugden en gebreken; waar wij ontvangen worden door onze geliefden en door dienende zielen, die daartoe geroepen zijn; waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden; waar wij na vallen en opstaan, door louteringen en lijden opgevoerd worden tot het Licht.

Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die der mensen, vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden, tot bestrijding van alle boze macht, tot hulp der zwakken, tot troost der lijdenden en tot steun dergenen, die voor de Waarheid strijden; onder wier leiding wij onze kracht geven tot voorlichting van ongelukkige en dolende zielen, die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en duisternis zijn.

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende Liefdesmacht die redding brengt aan alle geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel; een Liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste duisternis en niet rust, totdat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht.