Geschiedenis van het spiritualisme

In alle culturen en tijden zijn er mensen geweest, die in staat waren contact te maken met de wereld van de geest: priesters, sjamanen, orakels, yogi’s etc. Maar in Europa was dit onderwerp eeuwenlang taboe. De officiële kerkelijke leer luidde dat men na het overlijden naar de hemel ging, of naar de hel, iets anders mocht men niet verkondigen. Pas in het midden van de 19e eeuw ontstond in Amerika een beweging, die zich spiritualisme (zie: “wat is spiritualisme”) noemde en die al snel oversloeg naar Europa. In Nederland werd de vereniging van Spiritualisten Harmonia in Utrecht opgericht op 27 december 1888, vanuit de behoefte om de verschillende stromingen binnen het spiritisme in een ‘Broederschap’ bijeen te brengen. De oprichters waren J.S. Göbel, F.W.H. van Straaten en P.A.J.Nepveu.

In de loop van de jaren verspreidde Harmonia zich over het land, en ontstonden er districten, en wat later afdelingen (de afdeling Arnhem in 1918). Nauw verbonden met de groeiende populariteit van het spiritisme kende de vereniging tijden met duizenden leden en een goed geolied propaganda apparaat, dat zorg droeg voor lezingen, radiotoespraken en een stroom tijdschriften, brochures en boeken om de boodschap van het spiritisme te verbreiden. In de oorlog werd Harmonia door de bezetter verboden, maar zij herstelde zich spoedig daarna. Tot in de 80er jaren hield de vereniging wijdingsdiensten zoals we dat van kerken gewend zijn. De link met het Christendom was dan ook evident. Ook werden er nog lange tijd séances gehouden. Zowel het een als het ander is nu in onbruik geraakt, en de verbinding van de spiritistische levensvisie met een actief beleden Christendom is niet langer vanzelfsprekend. In 1996 veranderde Harmonia haar naam van ‘Spiritistische Vereniging’ in ‘Vereniging voor Spiritualisten’, omdat dat de moderne lading beter dekt, en ook historisch voor die naam wel wat te zeggen valt. Het geloof in een voortbestaan maakt tegenwoordig veel meer deel uit van de ‘normale’ geestelijke bagage van de gemiddelde Nederlander, en Harmonia hoeft nu niet meer op te boksen tegen kerken en wetenschappers zoals dat vroeger het geval was. Onze activiteiten zijn meegegaan met de moderne tijd en de behoefte van de leden. Wij proberen niemand meer te overtuigen, maar wie behoefte heeft aan geestelijke verdieping is bij ons van harte welkom. Harmonia in déze tijd is een vereniging ván en vóór mensen die geïnteresseerd zijn in de spirituele dimensies van het leven. Daarvoor biedt zij verschillende soorten bijeenkomsten, cursussen en activiteiten aan op het gebied van spiritualiteit en spiritualisme. Onder onze leden zijn mensen die zelf psychische begaafdheden hebben of die willen ontwikkelen, maar ook mensen die vanuit hun persoonlijke zoektocht en interesses Harmonia hebben gevonden. Iedereen is welkom, en ieders inbreng is belangrijk. Meer info over Harmonia en haar geschiedenis vind je in onze nieuwsbrief (gratis).