Informatie Over de cursus

De cursussen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Harmonia.
Deze zijn bedoeld om de leden in de gelegenheid te stellen te werken aan geestelijke groei en hun eigen begaafdheden te ontwikkelen. Om een cursus te volgen hoef je echter geen lid van Harmonia te zijn. Alle lessen worden gehouden op de dinsdagavonden.

Doel
Het doel van de cursus spirituele ontwikkeling is het ontwikkelen van jouw mediamieke gaven en hoe deze te gebruiken in je dagelijkse leven. Tijdens de spirituele ontwikkelingscursus zal een breed scala aan werkmethodes aan bod komen, waaronder psychometrie. Om dat te leren gaan we aan de slag met Voorwerpen, Foto’s, Bloemen, Zand(lezen), Aura lezen, Kleur, en het aanvoelen van Piramide energie, waardoor we het telepathisch vermogen geleidelijk aan versterken.
Deze cursus is erop gericht om je intuïtieve en mediamieke vermogens te ontdekken en er een sterke verbinding mee te maken. Iedereen wordt met bepaalde intuïtieve en mediamieke gaven geboren (ook wel het 6de zintuig genoemd). Tijdens je leven worden deze kwaliteiten zelden gestimuleerd en vaak zelfs tegengewerkt of ontkend.
Je intuïtie geeft je echter allerlei waardevolle informatie.
Wanneer we leren naar onze intuïtie te luisteren, ervaren we een verrijking van ons leven en bovendien functioneren we als mens vele malen beter.
We gaan tijdens de cursus leren om weer gewaar te worden van ons ‘helder zien’, ‘helder horen’, ‘helder voelen’ en ‘helder weten’. Simpelweg door onze innerlijke zintuigen te trainen.

Psychometrie
Er zal een breed scala van werkmethodes aan bod komen. We werken bijv. met psychometrie. Psychometrie is het vermogen om je af te stemmen op iemands uitstraling (energie), bijvoorbeeld door middel van een voorwerp dat aan de persoon toebehoort, of dat die persoon even heeft aangeraakt. Om dit te leren, gaan we een aantal lessen aan de slag met Voorwerpen, Foto’s, Bloemen, Zandlezen, Aura lezen en versterken we hierdoor het telepathisch vermogen. Ook werken we met piramide energieën en het aanvoelen daarvan. Verder heeft de cursus tot doel dat je jouw mediamieke gaven gaat gebruiken. Dat betekent contact maken met de spirituele wereld. Leren communiceren met dierbare overledenen via een foto, een naam, of zonder hulpmiddel.
Elke les zal met een korte meditatie beginnen. Er komen verschillende Psychometrie oefeningen aan bod zoals:
 • Voorwerpen van jezelf of overledenen lezen
 • Foto’s van overleden personen lezen
 • Werken met gesloten enveloppen
 • Gekleurde linten, drapes lezen/aanvoelen
 • Energieën aanvoelen; wat is van mij en wat is van de ander
 • Zandlezen en / of waterlezen
 • Kleuren lezen en duiden in de aura
Om zo goed mogelijk te oefenen worden veel van de mediamieke oefeningen in tweetallen gedaan.

Ervaring
Als je iets meer ervaring hebt gaan we wat dieper op de stof in en maken we contact met de spirituele wereld, we oefenen dan o.a. met:
 • Contact maken via foto’s van overledenen (dus geen psychometrie)
 • Het contact maken via een naam
 • Contact maken zonder enig hulpmiddel
 • Contact maken via een voorwerp
 • Geblinddoekt contact maken
 • Geïnspireerd spreken
Via de verschillende oefeningen leer je veel over jezelf. Het ‘terugzien’ van je familieleden en/ of vrienden kunnen voor ontroerende momenten zorgen, maar er wordt zeker ook gelachen!
Tijdens de cursus merk je dat, door de ervaring die je hebt opgedaan, je zelfvertrouwen is toegenomen middels het contact vanuit je eigen innerlijke bron.
De opgedane informatie is toepasbaar in het dagelijks leven, hetgeen een verrijking van je leven betekent. Je hoeft geen bijzondere gaven te hebben voor deze cursus. Iedereen kan het leren!
Praktische informatie