Lid worden?

Het lidmaatschap kost € 40,- per jaar
Willen huisgenoten ook lid worden dan betalen zij € 26,-.
Het kandidaatslidmaatschap is € 15,- (periode van 3 maanden) en kan zo nodig één keer verlengd worden met nog een periode van drie maanden. (€ 10,00).