Mediumschap

Mediumschap omvat coöperatieve communicatie tussen een individu en de geest van één of meer persoonlijkheden in de geestenwereld.

Geestelijk mediumschap

Geestelijk mediumschap vindt plaats via het eigen bewustzijn van het medium, zonder het gebruik van de vijf fysieke zintuigen. Het medium geeft door wat ze voelen, aanvoelen, zien of horen aan de ontvanger. De vermogens die door mediums worden gebruikt zijn Helderziendheid (Clairvoyance), Helder voelend of Helder aanvoelend (Clairsentience) en Helderhorendheid (Clairaudience).

Mediums kunnen zien (helderziend), horen (helderhorend), voelen (heldervoelend of helder aanvoelend) in hun eigen geestesoog (subjectief) of buiten zichzelf (objectief).

Helderziendheid

Helderziendheid is het vermogen om alles te zien wat niet zichtbaar is voor de fysieke ogen. Mensen, dieren en voorwerpen helderziend te zien zijn. Voor het medium lijkt het buiten zichzelf te staan.

Heldervoelendheid

Heldervoelendheid is misschien wel de meest ervaren vorm van mentaal mediumschap. Dit vereist het vermogen om de persoonlijkheid en aanwezigheid te voelen, evenals fysieke eigenschappen van een geest-aanwezigheid. Mediums kunnen de aanwezigheid van de geest voelen door aanraking en geur, maar ook temperatuurveranderingen en kunnen soms ervaren door aanvoelen of gevoelens hoe spirituele persoonlijkheden overgaan naar de geestenwereld.

Helderhorendheid

Dit levert de meest precieze en evidente vorm van mentaal mediumschap op omdat het vaak objectief is en geen interpretatie vereist. Mediums horen een geestenstem of stemmen die voor anderen onhoorbaar zijn. Nogmaals, dit kan subjectief of objectief zijn.

Fysiek mediumschap

Dit kan worden gedefinieerd als manipulatie van energieën en energiesystemen door geest gediscarneerd. Dit type mediumschap omvat manifestaties, zoals luide tikken, kloppen en geluiden, zoals stemmen (via directe stem), gematerialiseerde objecten zoals het transporteren van objecten van de ene naar de andere plaats, transfiguratie, (waarbij heldere geestengezichten voor het gezicht van het medium verschijnen), gematerialiseerde geestlichamen of lichaamsdelen zoals handen, benen en voeten.

Fysiek mediumschap wordt gezien door alle aanwezigen, ongeacht of ze zichzelf paranormaal begaafd beschouwen of niet, terwijl mentaal mediumschap alleen door het medium wordt ervaren door hun eigen waarneming.