Cursussen

De cursussen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Harmonia en zijn bedoeld om de leden in de gelegenheid te stellen te werken aan geestelijke groei en hun eigen begaafdheden te ontwikkelen. Om een cursus te volgen hoef je echter geen lid van Harmonia te zijn. Alle lessen worden gehouden op de dinsdagavonden. Op dit moment is de volgende cursus gepland:

Cursus paranormale ontwikkeling
Door Lia & Maarten van Sante.

Er zijn 6 cursusavonden.

De avonden beginnen om 20.00 tot 22.00uur.

De deelnameprijs: 6 avonden: € 80,-voor leden, € 100,= voor niet leden. Het gehele cursusbedrag dient vooraf gestort te zijn op  ING bankrekening: IBAN: NL47 INGB 0000 9185 40.

Graag het nummer van de cursus bij de betaling vermelden.

Mocht u willen deelnemen aan deze cursus dan verzoeken wij u onderstaand strookje, zo snel mogelijk, in te leveren bij het secretariaat, of af te geven op een vrijdagavonden in de Elleboog.

Data 2023  groep C1 dinsdagavond 17 januari | 31 januari | 14 februari | 7 maart | 21 maart | 4 april

Data 2023  groep C2 dinsdagavond 24 januari | 7 februari | 28 februari | 14 maart | 28 maart | 11 april

INLOOP vanaf 19:30 uur

AANVANG 20.00 uur (De elektronische voordeur sluit exact om 20.00 uur, dus wees a.u.b. op tijd.)

EINDE ± 22.00 uur

De cursus bestaat uit 6 dinsdagavonden. Groepsgrootte: min. 8 tot max. 12 deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers vervalt groep C6. Kosten deelname leden € 80,00, niet-Leden € 100,00. Bij vooruitbetaling per bank te voldoen.

Bankrekeningnr.: NL47 INGB 0000 9185 40 t.n.v. Harmonia afd. Arnhem o.v.v. naam + Ontw. cursus C5 of C6

Een inschrijfformulier kan woden aangevraagd door het sturen van een mail aan: arnhem@harmonia-nl.org.

Intuïtieve en Mediamieke training

Tijdens deze cursus ga je, je intuïtieve en mediamieke vermogens ontdekken en er een sterke verbinding mee maken. Iedereen wordt met bepaalde intuïtieve en mediamieke gaven geboren. – ook wel aangeduid als het 6de zintuig – . Tijdens je leven worden deze kwaliteiten zelden gestimuleerd en vaak zelfs tegengewerkt of ontkent.

Je intuïtie geeft je echter allerlei waardevolle informatie.

Wanneer we leren naar onze intuïtie te luisteren, ervaren we een verrijking van ons leven en bovendien functioneren we als mens vele malen beter. We gaan tijdens de cursus leren om het ‘helder zien’, ‘helder horen’, ‘helder voelen’ en het ‘helder weten’ weer in ons gewaar te worden door onze innerlijke zintuigen te trainen.

Er zal een breed scala van werkmethodes aan bod komen. We werken bijv. met psychometrie. Psychometrie is het vermogen om je af te stemmen op iemands uitstraling (energie), bijvoorbeeld door middel van een voorwerp dat aan de persoon toebehoort, of dat die persoon even heeft aangeraakt. Om dit te leren, gaan we een aantal lessen aan de slag met: foto’s, bloemen, voorwerpen, kaarten, zandlezen, aura lezen en versterken hierdoor het telepathisch vermogen.

Verder heeft de cursus tot doel dat je jouw mediamieke gaven gaat gebruiken. Dat beteken: contact maken met de spirituele wereld. Leren communiceren met dierbare overledenen via een foto, een naam, of zonder hulpmiddel

Elke les zal met een korte meditatie beginnen.

Er komen verschillende Psychometrie oefeningen aan bod zoals o.a.

* kleuren lezen en duiden in de aura

* de stoelenproef

* foto’s van levende mensen lezen

* werken met gesloten enveloppen

* gekleurde linten lezen

* zandlezen

* waterlezen

Om een groot deel van de tijd aan oefenen te kunnen besteden, gaan we veel van de mediamieke oefeningen in ‘tweetallen’ doen.

Als je iets meer ervaring hebt gaan we wat dieper op de stof in en maken we contact met de spirituele wereld door te oefenen via o.a.

* foto’s van overledenen contact maken  (dus geen psychometrie)

* via een naam contact maken

* zonder hulpmiddelen contact maken

* via een voorwerp contact maken

* geblinddoekt contact maken

* geïnspireerd spreken

Via de oefeningen leer je veel over jezelf. Het ‘terugzien’ van je familieleden en/ of vrienden kunnen voor ontroerende momenten zorgen, maar er wordt zeker zoveel gelachen! Tijdens de cursus merk je dat, door de ervaring die je hebt opgedaan je zelfvertrouwen is toegenomen. Daarnaast kan je de opgedane informatie toepassen in het dagelijks leven. Je hoeft geen bijzondere gaven te hebben voor deze cursus. Iedereen kan het leren!