Agenda openbare avonden

Aanvang 20.00 uur precies. Daarna géén toegang meer.

ENTREE openbare avonden 2022 :

Leden en Kandidaatleden: € 3,00

Niet-leden: € 10,00

** Programma wijzigingen voorbehouden zie hiervoor internet/E-mail **

Programma  2022  voor iedereen toegankelijk (Openbaar)

*** OPENBARE AVONDEN ***
* Helderziende waarnemingen/Psychometrie/Bloemenseance:
Tijdens deze avonden worden er door een medium waarnemingen gedaan en we spreken dan van helderziende
waarnemingen; als aan de hand van foto’s of voorwerpen van overledenen of zieken gewerkt wordt, dan spreken we van
psychometrie.
Indien er waarnemingen worden gedaan aan bloemen of planten, dan spreken we van een bloemenseance. Op dergelijke
avonden dient U zelf een bloemetje of plant mee te brengen. Het gaat om de intentie waarmee u het geeft; De grootte van de
bos is niet van belang!
Met dit soort openbare avonden hopen wij mensen een overtuiging te kunnen geven, dat er een leven na dit leven is en dat
“dood” zijn slechts een “zijn” betekent in een andere voor de meeste mensen onzichtbare wereld.
U mag op de avonden met psychometrie niet méér dan één foto of voorwerp van een overledene/zieke neerleggen.
* Lezing:
Het bijwonen van deze avonden geeft U een bredere kijk op diverse onderwerpen, die nauw verwant zijn aan het
spirituele.

========================================================================================================================

Juni 2022

03 Juni ;  wordt nog bekend gemaakt

10 Juni ;  Ontwikkelingsavond met diverse disciplines

door eigen leden.

17 Juni ; Spontane waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal verzorgd door Diana English