Lid worden

Ben ik wel geschikt?
Om lid te worden van Harmonia is het niet nodig om kennis te bezitten van geestelijke of paranormale zaken. Wat wérkelijk belangrijk is, is de wens je leven in spirituele zin richting te geven en je ontdekkingen te delen met anderen. Wij geven geen oplossingen, maar we laten een weg zien. Of die weg ook de jouwe is, dat is iets wat je voor jezelf moet ontdekken.
Je bent van harte uitgenodigd!

Hoe word ik lid?
Dat kan door je in te schrijven op een van onze Openbare Avonden, of door je bij het secretariaat op te geven.

Iedereen die te kennen geeft geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap wordt eerst voor drie maanden ‘kandidaat-lid’. Dat is om nieuwe leden de tijd te geven om te overwegen of ze echt lid willen worden. Die periode kan desgewenst verlengd worden met nog eens drie maanden. In die tijd kun je alle bijeenkomsten bezoeken, behalve de ontwikkelingsavonden. Tijdens de kandidaatsperiode wordt verwacht dat je tenminste twee ziekendiensten meemaakt, omdat dat eigenlijk het ‘hart’ van ons verenigingsleven is, en die avonden voor jezelf een goede introductie zijn in hoe wij onze overtuiging vormgeven.

Je krijgt een ‘contactpersoon’ met wie je je vragen of opmerkingen kunt bespreken. Aarzel niet om dat te doen ! In de tijd dat je kandidaat-lid bent is er bovendien een huiskamer-bijeenkomst waarin je met andere geïnteresseerden kennis kunt maken en je persoonlijke motivatie om lid te worden met elkaar kunt delen. Alle vragen die je eventueel hebt kunnen daar natuurlijk ook gesteld worden.

In juni, aan het eind van het seizoen is er een feestelijke slotavond waarin nieuwe leden speciale aandacht krijgen.

Wat kost het lidmaatschap?
Het lidmaatschap kost  € 40,- per jaar
Willen huisgenoten ook lid worden dan betalen zij  € 26,-.
Het kandidaatslidmaatschap is  € 15,- en kan zo nodig één keer verlengd worden met een periode van drie maanden. (€ 10,00).

Een citaat
Een citaat van Ria Elskamp, voormalig bestuurslid van Harmonia, afdeling Arnhem:
“Nee hoor, je hoeft niet paranormaal te zijn om lid te worden van Harmonia. Natuurlijk zijn er mensen die zich afvragen: wat moet ik er zoeken? Ik ben helemaal niet paranormaal. Heus geloof me, je vindt er veel van jezelf terug, je rust. Misschien maak je wat nieuwe vrienden en er is altijd een gezellige en leerzame avond. Wij bij Harmonia geloven in leven na de dood, in engelen en gidsen die ons begeleiden. Heb je nog nooit iets paranormaals gezien of gevoeld, leer dan mediteren en misschien gebeuren er mooie dingen. Ga eens een kijkje nemen, misschien bevalt het je wel. Je bent altijd van harte welkom bij Harmonia!”