Wat wij doen

Harmonia Arnhem heeft een aantal verschillende aktiviteiten:

– Wij houden openbare avonden, waar een medium kontakt legt met de geesten van overledenen en boodschappen doorgeeft aan de bezoekers in de zaal. Deze geesten worden niet opgeroepen. Als zij kontakt leggen, dan is dat geheel vrijwillig. Ook is het niet zo dat er bij ons séances worden gehouden. Het medium kan het kontakt met de geestenwereld maken zonder in een trance te gaan, waarbij een geest het lichaam van het medium overneemt. Dus van beide zijden is er geen sprake van dwang of ‘overnemen’.
Veel mensen maken kennis met Harmonia omdat ze met bekenden een Openbare Avond bezoeken. Sommigen komen ook alleen. Zo’n eerste keer is voor sommigen een beetje vreemd en misschien zelfs wel een beetje griezelig. Wat kun je verwachten van een ‘medium’? Ziet die dwars door je heen of gaan er rare dingen gebeuren? Gaan er tafels dansen?
Jammer misschien, maar nee, niets daarvan. Nadat er stilte is gevraagd en een stukje muziek ons wat heeft afgestemd op elkaar zodat er een aandachtige sfeer is ontstaan, zal het medium van die avond waarnemingen doen in de zaal. Ieder medium heeft zijn eigen methode, die het best aansluit bij zijn of haar eigen voorkeur en training. Sommigen werken met bloemen, anderen met portretten van overledenen, of met de toegangs- nummertjes. Weer anderen gaan af op wat ze helderziend in de zaal waarnemen, en geven zo boodschappen door. Hoe dan ook: een boeiend proces dat steeds weer anders uitpakt.
Zoals te begrijpen is, kunnen die boodschappen diep ingrijpen in het leven van degene die het betreft, en voor diegene een onomstotelijk bewijs zijn dat een mens waar hij van gehouden heeft er nog steeds is. Wat een troost!
Niet iedereen komt aan de beurt. Het medium is afhankelijk van wat hij doorkrijgt, en natuurlijk ook van de beperkte tijd op zo’n avond. Misschien teleurstellend als je niet aan de beurt komt, maar een volgende keer, bij een ander medium, kan dat weer anders zijn.
En vaak is de boodschap voor iemand anders ook de moeite waard voor jezelf.

– Wij organiseren lezingen: Deze lezingen zijn qua onderwerp heel uiteenlopend, en bestrijken het hele veld van spiritualiteit. Zij lezingen worden meestal gegeven door iemand die daarvoor is uitgenodigd, maar soms ook door een lid van Harmonia. Tussendoor of na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en in gesprek gaan met degene die de lezing houdt. (zie de agenda).

– Wij geven cursussen (klik hier voor een overzicht)

– Wij houden Healing/Ziekendiensten. Deze avonden staan centraal in ons verenigingsleven. Tijdens deze bijeenkomsten bouwen wij gezamelijk energie op met de hulp van mooie teksten en muziek.
Door ons voorstellingsvermogen en, zoals wij geloven, met hulp van de geestelijke wereld, kan die energie aangewend worden om de zieken in onze omgeving te helpen. We weten allemaal hoe krachtig een bepaalde sfeer kan zijn, en dat we die aanvoelen, positief en negatief. Op zo’n avond ervaren we die kracht als iets heilzaams en verbindends.
De tweede helft van de avond wordt  per keer op verschillende wijze ingevuld, soms met meer individuele energie-overdracht, voor wie dat wil.

– Ontwikkelingsavonden
Iedere maand is er ook een z.g. Ontwikkelingsavond. Meestal worden die avonden door leden ingevuld. Wie bekwaam is in het een of ander kan zo’n avond organiseren, en ons iets leren, vertellen, of een bepaalde begaafdheid bij ons ontwikkelen.
Dat zijn vaak verrassende avonden waarop we met nieuwe technieken in aanraking komen of met oude meer vertrouwd raken.
Enkele malen per jaar zijn de ziekendiensten en de ontwikkelingsavonden ook open voor niet-leden.