Het bestuur

Mijn naam is Maarten van Sante. Ik ben sinds 1995 lid van de spirituele vereniging Harmonia. Sinds 1997 zit ik in het bestuur van de afdeling Arnhem, waarvan ik 2 jaar later voorzitter ben geworden. Wat ik graag wil is spiritualiteit op een eenvoudige manier dichter bij de mens brengen en daarin iedereen respecteren en vrij laten in de eigen ervaring en gedachten.

Samen met mijn vrouw Lia verzorg ik verschillende cursussen bij de vereniging, waaronder de meditatiecursus en de cursus Persoonlijke Ontwikkeling.

Mijn naam is Erika Edie. Ik ben secretaris van Harmonia afdeling Arnhem.

Mijn naam is Gerard Heijnen. Ik ben sinds 2012  lid van Harmonia en recent bestuurslid. Ik vind het belangrijk om gebeurtenissen die niet zichtbaar zijn toch aan het licht te brengen. Na een Bijna-Dood-Ervaring in 2011 is er een andere wereld voor mij opengegaan en dermate belangrijk geworden dat ik vind, dat ik die beleving moet delen met andere mensen. Bij Harmonia is delen een essentieel onderdeel van de activiteiten. Meer te lezen op mijn website ; www.gerardheijnen.nl