tot nader order zijn alle avonden gestopt vanwege de geldende corona maatregelen. Het huis waar wij de avonden verzorgen is na 20 uur gesloten voor bezoekers.

Trefpunt De Elleboog, is gevestigd in een huis voor ouderen en is met al haar huurders gehouden aan de maatregels van de overheid. Deze zijn:

l Bij het betreden van het gebouw is een QR-code, een vaccinatie bewijs of zelftest niet ouder dan 48 uur verplicht, te tonen bij binnenkomst

Er zijn zelftesten a. €. 3,00 aanwezig. Mocht u hiervan gebruik willen maken kom dan 20 minuten eerder.

   De agenda vindt u op deze site, onder de noemer Openbare avonden. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk.

U hebt altijd de mogelijkheid om onze openbare avonden te bezoeken. Ook kunt u kandidaat-lid worden. U kunt dan altijd nog besluiten om lid van onze vereniging te worden.

Afgelopen jaar zijn weer 18 nieuwe leden toegetreden tot Harmonia-Arnhem.

De bijeenkomsten worden gehouden in Nieuw-Schoonoord Woon-zorgcomplex in Velp (gld) Trefpunt ; De Elleboog

adres : Nieuw Schoonoord 2 6881 TV Velp (gld)

De avonden beginnen stipt om 20.00 uur. Daarna geen toegang meer mogelijk in verband met concentratie van het medium.

Na 20.00 uur zal de hoofdingang afgesloten zijn en hebben wij niet meer de mogelijkheid, technisch gezien, om de deur te openen.